Exekuce-exekutor.cz - Seznam exekutorů v ČR

Vybrané reference na exekutory

Krestýn Bohumír, JUDr.Suchánek Milan, JUDr.Fučíková Pavla, Mgr.Macková Taťána, JUDr.
Sárová Marie, JUDr.Šajnerová Hana, JUDr.Sedláčková Jaromíra, JUDr.Bělasta Čeněk, Mgr.
Peške Jaromír, JUDr.Rehák Ivan, JUDr.Komárek Jiří, JUDr.Růžička Martin, JUDr.
Pánek Zdeněk, Mgr.Chovanec Aleš, JUDr.Dvořák Miloš, Mgr.Komínková Zuzana, Mgr.
Vrána Tomáš, JUDr.Ivanko Igor, JUDr.Vyžral Pavel, JUDr.Doležal Jiří, JUDr.
Pazák Robert, JUDr.Raich Jan, Mgr.Luhan Ivo, JUDr.Bronec Milan, JUDr.
Zítka Zdeněk, JUDr.Čenovská Emilie, JUDr.Svoboda Martin, Mgr.Hauerland Miloslav, JUDr.


Exekuce, činnosti exekutora

Od září 2001 byla zřízena instituce soudního exekutora. Stát pověřil soukromé osoby jako podnikatele výkonem exekucí a exekučních činnosti s tím spojených. Exekutoři jednají často nelidsky, protože jsou na výtežnosti a provedených úkonech ekonomický závislý.

Exekutor může sám rozhodnout o způsobu provádění exekuce, vydává exekuční příkazy.

Co všechno může exekutor? Věřte, že vše!

Exekutoři a exekutorské úřady v rámci exekuce provádí zejména:

  • Výkon exekučních titulů, t.j. rozhodnutí soudů, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a dalších rozhodnutí o exekuci.
  • Sepisuje exekutorské zápisy
  • Provádí dražby movitých věcí a nemovitostí
  • Úschovy cenných papírů, peněžitých prostředků a věcí
  • Poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému

Exekutor poskytuje právní pomoc jak před, tak i po nařízení exekuce, poskytuje veškerý právní servis, spojený s exekucí a vymáháním pohledávek. Využít služeb exekutora můžete nejen při samotné exekuci, ale i jako prevenci před zdlouhavém soudním řízení.

Exekutor má od zákona rozsáhlé pravomoce. Orgány statní správy, pojišťovny a další instituce včetně soukromých firem a živnostníků jsou povinny zdrama spolupracovat. Exekutor tak může zjistit informace týkající se pobytu, vlastnictví, pojistek, dluhů... Exekutor má také právo vstoupit do jakýchkoliv prostor, kde se jen domnívá že může být majetek povinného (dokonce i v jeho nepřítomnosti), a pak provést exekuci – tedy rovnou zabavit majetek který nalezne. Výnos z dražby poslouží jako úhrada nákladů exekuce, které dluh navýší o 200 a více procent.

Jak na provedení exekuce?

Chcete-li využít činností exekutora, můžete využít seznamu exekutorů. Vybírat exekutora v blízkosti sídla dlužníka není třeba. Od doručení návrhu exekuce by soud měl do 15 dnů o nařízení exekuce rozhodnout. Exekutor Vás potom vyzve k zaplacení zálohy za exekuci.

Je exekuce výhodná? Ano!

Exekutor je schopen vyhodnotit, zda je zamýšlená exekuce úspěšná či nikoliv. Exekuce se provádí v souladu s právními předpisy. Ve většině případů se uzavře písemná smlouva, která zaručuje spolupráci exekutora s oprávněným.

I když je exekuce efektivní v oblasti vymáhání pohledávek, úspěch nemusí být zaručen. Exekuce trvá, dokud není vymožena celá dlužená částka nebo dokud ji nezruší soud. Exekuce často trvá i celý život a nevztahuje se na ní promlčecí doba a ani amnestie. Vrah je na tom prostě lépe!

All rights reserved, Exekuce-exekutor.cz | Poradenské centrum před Exekucí za správnost údajů neručí.